Algemene Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘VTech Vlogmasteractie’ (verder te noemen: ‘de actie’) van VTech Electronics Europe BV (verder te noemen: ‘VTech’) georganiseerd door VTech Electronics Europe BV (verder te noemen: ‘de organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Weert.
 • Geldig tot en met 07/11/2020.
 • VTech is gerechtigd de actie en/of de voorwaarden eenzijdig aan te passen zonder enige schadeplichtigheid.
 • Alleen de Nederlandse en Belgische wetgeving is van toepassing op de actie en op deze voorwaarden.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden
 • Alle vragen aangaande dit reglement die geen betrekking hebben op de uitslag kunnen schriftelijk gestuurd worden naar vlogmasters@vtech.com.

Meedoen

 • Meedoen staat open voor elke natuurlijke persoon die persoonlijk en individueel deelneemt en die woonachtig is in Nederland of België.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • Inzendingen moeten ingestuurd worden onder supervisie van een volwassene (18 jaar of ouder). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.
 • Als wij vermoeden dat je vals speelt of je niet aan de actievoorwaarden houdt, dan behoudt de organisator zich te allen tijde het recht voor om je als deelnemer te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.
 • Elke deelname moet eerlijk verlopen. Het is ten strengste verboden op welke manier ook te trachten het mechanisme van het spel te beïnvloeden of te veranderen om de resultaten te wijzigen. Het is ten strengste verboden met meerdere adressen deel te nemen of onder een andere naam deel te nemen. Per deelnemer wordt slechts één prijs uitgereikt.

Stemmen en winnen

In de You Tube serie Vlogmasters strijden drie aankomende vloggers om de titel Vlogmaster. Er worden drie video’s gemaakt waarop jij kan stemmen. De winnaar van de serie wordt bepaald door het aantal ontvangen stemmen via deze website.

 • Stemmen kan van 29 oktober 16.00 uur tot 05 november 2020 16.00 uur
 • Een stem per huishouden, per e-mailadres.
 • Onder alle stemmers worden 20 Kidizoom Vloggercams verloot. Een per persoon.
 • Deze winnaars worden door middel van een online tool blind gekozen

Uploaden video en winnen

Je kan ook zelf meedoen door een zelf gemaakt vloggervideo te uploaden via vlogmasters.nl/be.

 • Uploaden kan van 10 oktober 2020 tot 29 oktober 2020 16.00 uur.
 • Door inzending geef je ons toestemming om deze te plaatsen op ons You Tube Kanaal en vlogmasters.nl/be.
 • Onder alle ingezonden video’s verloten we 30  Kidizoom Vloggercameras.  Deze winnaars worden door middel van een online tool blind gekozen
 • De hoofdprijs bestaat uit de titel Vlogmaster, een workshop/Meet en Greet met jouw favoriete vlogger en een  prijzenpakket bestaande uit een KidiZoom Vloggercamera, KidiZoom Smartwatch DX2 en KidiZoom Action Cam HD.
 • De winnaar van de hoofdprijs wordt bepaald door onze jury op basis van het aantal views op ons You Tube kanaal en een inhoudelijk jury oordeel.
 • Deze winnaar wordt op 6 november gekozen en op 7 november bekendgemaakt via de social mediakanalen van Vtech.

Prijzen

 • Wij selecteren de winnaars. Over de uitslag van de winnaar/prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en komt toe aan de winnaar. De prijs is dus niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 • Winnaars krijgen persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. altijd binnen 7 dagen bericht nadat de actie is afgelopen, maar vaak al eerder. Je hebt dan 30 dagen de tijd om te reageren. Daarna vervalt je recht op een prijs.
 • Wij betalen de (kansspel)belasting van de prijs, als daar sprake van is.
 • Deelnemer is verplicht tot het geven van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname. Mochten door een fout in de gegevens de deelnemer niet bereikt kunnen worden dan vervalt de prijs.
 • Indien de prijs wordt geweigerd of niet aanvaard onder de gestelde voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval wordt een andere winnaar geselecteerd.
 • Wil je de prijs niet? Dan blijft hij ons eigendom. Je mag de prijs niet aan iemand anders overdragen. Win je speelgoed? Dan mag je dit wel weggeven, maar pas nadat je het ontvangt

Privacy en gegevens

 • Wij vragen deelnemers om een aantal persoonsgegevens. Deze worden alleen gebruikt om informatie te sturen omtrent deelname aan de actie en om contact te zoeken als er een prijs is gewonnen.
 • 100 dagen na afloop van de actie worden alle persoonsgegevens verwijderd
 • Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Daarbij houden wij ons aan de privacywet.
 • Als je een video of ander materiaal instuurt, geef je ons daarmee toestemming om dit te gebruiken op onze website, You Tube kanaal en alle social mediakanalen van VTech en Abovo Media, bijvoorbeeld om in een album te zetten of om jou als winnaar aan te kondigen. Of om de leukste inzendingen door te plaatsen. Wij gebruiken je inzendingen nooit in advertenties, posters of commercials, tenzij je ons daar schriftelijk toestemming voor geeft.
 • De video die je upload blijft ook ná de actieperiode zichtbaar op bovenstaande kanalen. De inzending wordt alleen verwijderd ná een uitdrukkelijk verzoek tot verwijdering. Dit verzoek kan door de deelnemer en/of ouders (in geval van minderjarig) worden gestuurd naar vlogmasters@vtech.com

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen of gebreken of vertragingen op de website en You Tube. Ook niet voor een fout omdat je jouw gegevens niet goed hebt ingevuld.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs komt voor eigen rekening en risico van de winnaar.
 • Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade die te maken heeft met onze acties. Bijvoorbeeld een fotomoment wat tot een ongeluk leidt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor weigering van een video.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. VTech is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan prijs noch voor eventuele schade bij of vertraging van levering (verzending) van de prijs.
 • De verzending van de prijs gebeurt door VTech of een ander daartoe aangewezen derde. Indien VTech de prijs niet zelf levert aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor de levering. VTech is in ieder geval niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven bij levering van de prijzen.

@VTech 2020